International  

International

Lipská univerzita

Lipská univerzita byla založena v roce 1409 a je tak v Německu druhou nejstarší univerzitou s nepřetržitou výukou. Pod svou střechou sdružuje na 14 fakultách s více jak 150 instituty široké spektrum vědeckých disciplín.

Lipská univerzita, jako klasická  komplexní univerzita, pokrývá celou paletu studijních oborů od A jako afrikanistika až po Z jako zubní medicína, sahajících od přírodních věd, přes  práva, lékařství a veterinární studium až po mnoho duchovních věd. Ve více než 140 ročnících studuje 28 000 mladých lidí z celého světa. Mnohotvárná spolupráce se zahraničními partnerskými vysokými školami a mezinárodně zaměřená nabídka studijních možností činí z Lipska celosvětově atraktivní vysokoškolské centrum. V rámci programu ERASMUS pořádá Univerzita výměny s více jak 350 vysokoškolskými partnery v cca. 150 evropských městech a s více než 60 univerzitami mimo Evropu.

© Waltraud Grubitzsch

Tradiční rozmanitost studijních oborů je také základem interdisciplinárního výzkumu na špičkové úrovni. To se odráží obzvláště v šesti profilových výzkumných oblastech, ve kterých vždy několik fakult spolupracuje s neuniverzitními výzkumními institucemi. Pod hlavním mottem „Z tradice překračovat hranice“ dosahuje univerzita mezinárodně uznávaných špičkových vědeckých výkonů, obzvláště v oborech biomedicína, regionální vědy a inteligentní materiály.

Za velkou tradicí Lipské univerzity stojí renomovaní vědci a nositelé Nobelových cen  jako Wilhelm Wundt, Wilhelm Ostwald, Iwan Petrowitsch Pawlow, Werner Heisenberg, Schinitschiro Tomonaga, Gustav Hertz, Hans Mayer nebo Ernst Bloch. Mezi proslulými studenty nalezneme jména jako Thomas Müntzer, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Felix Bloch, Edward Teller, Wang Foh-san, Carl Friedrich von Weizsäcker, Hans-Dietrich Genscher a Angela Merkelová. Lipskou univerzitou prošlo do dnešního dne přes 150 000 absolventů.

Lipsko nabízí jedinečnou atmosféru moderního velkoměsta s pestrou kulturní scénou, žijícími obytnými čtvrtěmi a mnoha různými sportovními a volnočasovými možnostmi. Kulturní život obohacují také muzea a sbírky Univerzity a Lipská univerzitní hudba.

Nový kampus na náměstí Augustusplatz v srdci města je krátce před dokončením a svou moderní seminární budovou s posluchárnami, první 24hodinovou knihovnou Saska, budoucí celuniverzitní aulou Auditorium Maximum a Paulinem – aulou a univerzitním kostelem sv. Pavla, univerzitním střediskem výpočetní techniky a menzou u parku nabízí vynikající studijní podmínky.

(Stav: červenec 2011)


letzte Änderung: 04.09.2015 
pages