International  

International

Universitatea Leipzig

Universitatea Leipzig a fost întemeiată în anul 1409, fiind astfel ca vechime a doua universitate cu activitate didactică neîntreruptă în Germania. În prezent, universitatea, cu un spectru larg de discipline ştiinţifice, reuneşte sub acoperişul ei 14 facultăţi cu peste 150 de institute.  

Fiind o universitate completă clasică, Universitatea Leipzig oferă de la A ca africanistică până la Z ca zootehnie întreaga gamă a ştiinţelor naturii, dreptului, medicinii umane şi veterinare şi până la numeroase cursuri de studii de ştiinţe sociale. În peste 140 de cursuri de studii studiază 28 000 de tineri din întreaga lume. Numeroasele activităţi de cooperare cu facultăţi partenere din străinătate şi oferta de cursuri cu orientare internaţională fac ca Leipzig să fie un loc atractiv pentru studii superioare în întreaga lume. Universitatea are pe bază de schimb peste 350 relaţii de parteneriat ERASMUS în circa 150 de oraşe europene precum şi cu peste 60 de universităţi în afara Europei.

© Waltraud Grubitzsch

Varietatea tradiţională a disciplinelor este totodată şi baza cercetării interdisciplinare la nivel de vârf. Acest lucru este reflectat îndeosebi de cele şase domenii de cercetare cu profil de formare, în cadrul cărora colaborează mai multe facultăţi cu institute de cercetare extrauniversitare. Sub leitmotivul „Aus Tradition Grenzen überschreiten“ (Depăşire din tradiţie a limitelor), universitatea înregistrează realizări ştiinţifice de vârf, internaţional recunoscute, mai ales în domeniile biomedicină, ştiinţe regionale şi materiale inteligente.

Tradiţia bogată a Universităţii Leipzig este reprezentată de mari oameni de ştiinţă şi purtători ai premiului Nobel cum sunt Wilhelm Wundt, Wilhelm Ostwald, Iwan Petrowitsch Pawlow, Werner Heisenberg, Schinitschiro Tomonaga, Gustav Hertz, Hans Mayer sau Ernst Bloch. Printre studenţii celebri sunt de regăsit nume ca Thomas Müntzer, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Felix Bloch, Edward Teller, Wang Foh-san, Carl Friedrich von Weizsäcker, Hans-Dietrich Genscher şi Angela Merkel. Actualmente, Universitatea Leipzig numără peste 150 000 de alumni.

Leipzig oferă flerul unic al unei metropole moderne cu o viaţă culturală variată, cartiere pline de viaţă şi multe posibilităţi pentru activităţi sportive şi petrecerea timpului liber. Dar şi muzeele şi colecţiile universităţii şi muzica universitară îmbogăţesc viaţa culturală.

Noul campus pe Augustusplatz în inima oraşului este aproape gata şi oferă cu clădirea modernă  cu amfiteatre şi săli de seminarii, cu prima bibliotecă non stop a Saxoniei, viitorul Auditorium Maximum şi cu Paulinum, centrul de calcul al universităţii, precum şi cu cantina studenţească Am Park condiţii excelente pentru studii.

(Ediţia: iulie 2011)


letzte Änderung: 04.09.2015 
pages