International  

International

Univerzita v Lipsku

Univerzita v Lipsku bola založená v roku 1409 a je tak druhou najstaršou univerzitou s prerušenou prevádzkou vyučovania  v Nemecku. Dnes na 14 fakultách s vyše 150 inštitútmi spája pod jednou strechou široké spektrum vedeckých disciplín.

Od A ako afrikanistika po Z ako zubná medicína pokrýva Univerzita Lipsko ako klasická úplná univerzita celú šírku spektra od prírodných vied cez právo, medicínu a veterinárske lekárstvo až po množstvo spoločenskovedných študijných odborov. 28 000 mladých ľudí z celého sveta študuje vo vyše 140 študijných odboroch. Mnohoraké kooperačné vzťahy so zahraničnými partnerskými vysokými školami a medzinárodne orientovaná študijná ponuka robia z Lipska celosvetovo atraktívne vysokoškolské miesto. Univerzita ponúka výmeny s viac ako 350 vysokoškolskými partnermi v programe ERASMUS v cca 150 európskych mestách, ako aj s viac ako 60 univerzitami mimo Európy.

© Waltraud Grubitzsch

Tradičná rozmanitosť predmetov je aj základom pre interdisciplinárny výskum na špičkovej úrovni. Tá sa odzrkadľuje predovšetkým v šiestich profilových oblastiach výskumu, v ktorých spolupracuje vždy viac fakúlt s mimo univerzitnými výskumnými inštitúciami. Pod mottom „Prekračovať hranice z tradície“ dosahuje univerzita medzinárodne uznávané vedecké špičkové výkony predovšetkým v oblastiach biomedicína, regionálne vedy a inteligentné materiály.

Za veľkou tradíciou univerzity v Lipsku stoja významní učenci a nositelia Nobelovej ceny ako Wilhelm Wundt, Wilhelm Ostwald, Ivan Petrovič Pavlov, Werner Heisenberg, Sin-Itiro Tomonaga, Gustav Hertz, Hans Mayer alebo Ernst Bloch. Medzi známymi študentmi sa nájdu mená ako Thomas Müntzer, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Felix Bloch, Edward Teller, Wang Foh-san, Carl Friedrich von Weizsäcker, Hans-Dietrich Genscher a Angela Merkelová. Momentálne má Univerzita v Lipsku viac ako 150 000 absolventov alumnátu.

Lipsko ponúka jedinečnú atmosféru moderného veľkomesta s rozmanitou kultúrnou scénou, živými obytnými štvrťami a mnohými športovými a voľnočasovými možnosťami. Aj múzeá a zbierky univerzity a lipská univerzitná hudba obohacujú kultúrny život.

Nový areál vysokej školy na námestí Augustusplatz v srdci mesta je tesne pred dokončením a ponúka prostredníctvom moderných prednáškových a seminárnych budov, prvej 24-hodinovej knižnice v Sasku, budúceho auditória Maxima a Pavlína, univerzitného počítačového centra a menzy pri parku, vynikajúce podmienky na štúdium.

(Stav: júl 2011)


letzte Änderung: 04.09.2015 
pages